ข่าวดี ครอบครัวเกษตรกร รับเงิน 2 เด้ง ให้สิทธิเราไม่ทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึง ความคืบหน้ากรณีจ่ายเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่า

ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม 10.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 2.6 ล้านคน จ่ายเงินให้ต้นเดือน พ.ค. คนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 เดือน คือเดือนเมษายนและพฤษภาคม รวมคนละ 10,000 บาท หลังจากนั้นรับในเดือนมิถุนายน อีก 1 เดือน

ดังนั้น กระทรวงการคลังจำเป็นต้องขอมติ ครม.ในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน 16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน 14 ล้านคน ตรงนี้เป็นการขอมติ ครม.เพื่อบริหารการเงิน เพราะ 2.6 ล้านคน ถ้าจ่าย 2 เดือน นับรวมเป็น 5.2 ล้านคน ดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อน เพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุด

นายลวรณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการเยียวยาเกษตรกร รัฐบาลเห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ ควรให้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วย โดยไม่ไปตัดสิทธิของครอบครัวนั้น

ในส่วนนี้ สมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นทบทวนสิทธิ และหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกรได้ แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ ทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน และให้ไปรับเงินเยียวยาในกลุ่มเกษตรแทน ซึ่งได้รับเงินเท่ากัน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน